Порядок обрання депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, старостою

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Хто має право бути кандидатом на місцевих виборах

Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років; не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними).

Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Місцеві вибори та їх види

Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Виборчим кодексом України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Відповідно до Виборчого кодексу України, який набрав чинності 01.01.2020 року, місцеві вибори проводяться за двома виборчими системами.

Вибори депутатів:

 • в містах з кількістю виборців до 90 тисяч осіб - мажоритарна система відносної більшості з голосуванням у багатомандатних виборчих округах. За такою системою вибираються депутати сільських, селищних, міських і районних в містах рад, рад відповідних ОТГ, а також районних рад;
 • в містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше - пропорційна система з відкритими партійними списками - для виборів депутатів обласних, міських рад, а також Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вибори сільських, селищних, міських голів:

 • в містах з кількістю виборців до 90 тисяч осіб - виборча система відносної більшості в єдиному сільському, селищному, міському виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією села, селища, міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади.;
 • в містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше - мажоритарна система абсолютної більшості в єдиному міському виборчому окрузі, що збігається з територією міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної міської територіальної громади.

Вибори старости села, селища проводяться за виборчою системою відносної більшості в межах території села, селища у складі об’єднаної територіальної громади.

Місцеві вибори можуть бути:

 • черговими,
 • позачерговими,
 • повторними,
 • проміжними,
 • першими,
 • додатковими.

Чергові вибори

Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост села, селища, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.
Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища приймається Верховною Радою України.

Строки проведення

Відповідно до статті 195 Виборчого кодексу України чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.
Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

Позачергові вибори

Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

Позачергові вибори старости села, селища призначаються радою відповідної об’єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень старости села, селища.

Повторні вибори

Повторні вибори депутатів (депутата) сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради в багатомандатному окрузі, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища призначаються відповідною територіальною виборчою комісією.

Повторні вибори проводяться у разі:

 1. визнання проведених виборів в окремому виборчому окрузі недійсними;
 2. визнання проведених виборів у цілому або в окремому виборчому окрузі такими, що не відбулися;
 3. визнання особи, обраної депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради в багатомандатному окрузі, сільським, селищним, міським головою, старостою села, селища, такою, що відмовилася від мандата чи не набула мандата;
 4. обрання у багатомандатному окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради депутатів у кількості, меншій за кількість мандатів у цьому окрузі.

Строки проведення

Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня повторних місцевих виборів.

Проміжні вибори

Проміжні вибори депутата призначаються у відповідному багатомандатному окрузі у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата відповідної ради, обраного у цьому окрузі, або у разі визнання особи, обраної депутатом відповідної ради у відповідному окрузі, такою, що відмовилася від мандата.

Проміжні вибори депутатів (депутата) сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради в багатомандатному окрузі призначаються на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня проміжних місцевих виборів.

Строки проведення

Рішення про призначення проміжних виборів депутатів (депутата) сільської, селищної, міської, районної у місті (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб), районної ради приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня надходження до територіальної виборчої комісії повідомлення відповідної місцевої ради про дострокове припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

Перші вибори

Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному законом. Перші вибори старости села, селища призначаються відповідною радою об’єднаної територіальної громади.

Строки проведення

Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів.

Додаткові вибори

Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", призначаються Центральною виборчою комісією.

Депутати сільських, селищних рад, обрані на додаткових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових місцевих виборах.

!!!Протягом останніх шести місяців повноважень депутатів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не призначаються та не проводяться.

Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня додаткових виборів.

Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради

Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області. Слід зазначити, що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців:

1) до 1 тисячі виборців - 12 депутатів;

2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 14 депутатів;

3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 22 депутати;

4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 26 депутатів;

5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 34 депутати;

6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 36 депутатів;

7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 42 депутати;

8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 54 депутати;

9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 64 депутати;

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 84 депутати;

11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.

У разі якщо кількість депутатів районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад такої районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад.