Порядок звернення до Європейського суду з прав людини осіб, щодо захисту права власності порушеного під час проведення АТО

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Куди звернутися

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) - міжнародний судовий орган, що розглядає заяви подані особами, які оскаржують порушення своїх прав, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї, згода на обов'язковість яких надана державами, сторонами Конвенції.


До ЄСПЛ можна звернутись лише у тому разі, коли використані всі внутрішні засоби юридичного захисту (протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення) та лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури, тощо). Слід зауважити, що суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Особливості захисту права власності у ЄСПЛ

Що стосується особливостей захисту у ЄСПЛ права власності, порушених під час подій в зоні АТО, можна визначити певну послідовність дій, а саме:

  1. Потрібно враховувати, що при подачі заяви до ЄСПЛ потрібно скаржитись на порушення ст. 1 Протоколу № 1, ст. 8, 13 Конвенції, при цьому слід детально описати всі факти, що призвели до стверджуваних порушень Конвенції та Протоколу до неї.
  2. Написати заяву про злочин до правоохоронних органів України та Росії (оскільки в ситуації, що відбувається в зоні проведення АТО, можна говорити про наявність «ефективного контролю» з боку РФ), при цьому необхідно дочекатись відповіді на заяву, а так як відповідь може і не надійти відправити заяву рекомендованим листом з повідомленням, що також буде слугувати доказом про надсилання такої заяви.
  3. Зібрати всі докази на підтвердження особи заявника, права власності, пошкодження або знищення нерухомості та майна, характеру та масштабів такого пошкодження або знищення.
  4. Підготувати заяву до ЄСПЛ та додати до неї всі зібрані докази та всі необхідні документи та надіслати разом з додатками до ЄСПЛ.

Як подавати заяву до ЄСПЛ

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

Більш детально про порядок заповнення формуляру заяви до ЄСПЛ та сам формуляр можна завантажити на офіційному сайті : http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_UKR.pdf Ненадання будь-якої інформації чи документів, що вимагаються за статтею 47 §§ 1 та 2 Регламенту, призведе до того, що скарга не буде розглянута Судом. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_067