Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю слуховими апаратами та іншими технічними засобами

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно правова база

Що відноситься до технічних засобів?

Для використання в амбулаторних та побутових умовах Для лікування в стаціонарних умовах
 • слухові апарати;
 • сечоприймачі чоловічі та жіночі;
 • високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі;
 • калоприймачі;
 • підгузники;
 • глюкометри;
 • термометри;
 • тонометри.
 • штучні протези клапанів серця;
 • біфуркаційні судинні протези;
 • лінійні судинні протези;
 • кондуїти;
 • електрокардіостимулятори оксигенатори;
 • набори для проведення коронарографії;
 • набори для стентування коронарних судин без лікувального покриття;
 • набори для проведення аортокоронарного шунтування;
 • набори для імплантації механічного клапана серця;
 • однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом;
 • двокамерні ШВР (DDDR);
 • кардіовертери-дефібрилятори однокамерні;
 • кардіовертери-дефібрилятори двокамерні;
 • протези очей;
 • епіпротези;
 • орбітальні імплантанти;
 • протези щелеп,
 • протези зубів;
 • кохлеарні імплантанти;
 • голосові протези,
 • протези вушної раковини;
 • клапанні лікворошунтуючі імплантанти;
 • ендопротези суглобів, в тому числі ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих.

Тип технічного засобу визначає лікар, після чого особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю направляється на МСЕК (або ЛКК) у встановленому порядку з метою внесення відповідних даних до індивідуальної програми реабілітації.
Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету.
Потребу у забезпеченні технічними засобами (крім зубопротезування) визначають для:
→ осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
→ дітей з інвалідністю - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів з підготовкою відповідного висновку.

Куди звернутися

Особа з інвалідністю або законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю звертаються до органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради за місцем реєстрації проживання осіб, тримання під вартою або відбування кримінального покарання.
Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право як виняток взяти на облік в установленому Міністерством охорони здоров'я України порядку особу з інвалідністю та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.
У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю або законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю звертається із заявою до територіального органу охорони здоров'я за новим зареєстрованим місцем проживання,.

Перелік та зразки необхідних документів

Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення подається заява встановленої форми та документи:

 • паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років), або довідка із слідчого ізолятора (для осіб, узятих під варту) чи установи виконання покарань (для засуджених);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (для дітей з інваліднісю - висновок лікувально-консультативної комісії) у разі, коли особа вперше звертається до територіальних органів охорони здоров'я або коли змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) або висновок лікувально-консультативної комісії щодо забезпечення технічними засобами (для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р. - безстроково або строк дії якої не закінчився);
 • посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які досягли 18-річного віку (за наявності);
 • паспорт з відміткою про наявність права здійснювати платежі без ідентифікаційного номера (особам, які через релігійні переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера);
 • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю віком до 16 років та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб).

Законний представник особи з інвалідністю чи іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження законного представника.

Якщо до заяви додаються не всі документи, територіальний орган охорони здоров'я повідомляє особі з інвалідністю або законному представнику особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю у триденний строк про документи, які необхідно подати додатково.

Для заміни технічного засобу після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю або законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає територіальному органу охорони здоров'я заяву про його заміну за встановленою формою.

Підстави для зняття з обліку

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю знімається з обліку в журналі реєстрації у разі:

 • анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічним засобом;
 • втрати статусу особи з інвалідністю;
 • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
 • настання смерті.

Див. також