Порядок державної реєстрації народження фізичних осіб

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Сімейний кодекс України10 січня 2002 року № 2947-III;
Кодекс України про адміністративні правопорушення7 грудня 1984 року № 8073-X;
Цивільний процесуальний кодекс18 березня 2004 року № 1618-IV;
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»1 липня 2010 року № 2398-VI;
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні»18.10.2000 № 52/5;
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.1993 №7-93.

Добровільний порядок

 Віповідно до ч.1 ст.13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" 
* Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. 
* Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України.

Хто має право звертатися

З письмовою чи усною заявою зобов’язані звернутись про державну реєстрацію народження фізичної особи:

 • Батьки дитини;
 • чи один з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.
 • У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням паспорта громадянина України.

Увага!

У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини державна реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Куди звертатись

 • Заява про державну реєстрацію народження фізичної особи подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, за місцем народження дитини, або місця проживання батьків.
 • Якщо державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то за їх бажанням місцем народження дитини в актовому записі про народження може бути визначене фактичне місце її народження або місце проживання батьків чи одного з них.
 • Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини.


Строки реєстрації

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше

 • одного місяця з дня її народження;
 • не пізніше трьох днів-у разі народження дитини мертвою.
 Виняток!
Правила допускають несвоєчасну реєстрацію народження фізичної особи (тобто здійснену з пропуском місячного строку) у зв’язку з поважними причинами (такі причини мають бути названі та вносяться в актовий запис).

Якщо ж несвоєчасна реєстрація (подання документів для реєстрації народження дитини) була здійснена батьками без поважної причини, за такі дії ч.2 ст.2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність: штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вартість

Відповідно до п. 13 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” від сплати державного мита звільняються громадяни, які звертаються за реєстрацією народження фізичної особи та її походження.

Перелік та зразки необхідних документів

Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:

 • паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);
 • паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;
 • документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини);
 • медичне свідоцтво про народження форми № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 N 545 із мінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №157;
 • лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми № 106-2/0, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545 із мінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №157, у разі мертвонародження.

До уваги!
Підставами для державної реєстрації народження є:
а) медичне свідоцтво про народження форми № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 із мінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №157, що видається закладами охорони здоров’я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи. У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми 103-1/о, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.10.2006 за № 1150/13024 із мінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №157, та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за формою, встановленою у додатку 3 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9;
б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;
в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми № 103-1/о;
г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми № 106-2/0, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024 із мінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2011 року №157, у разі мертвонародження.


Присвоєння прізвища, імені та по батькові

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Підстави для відмовити в реєстрації народження

Відсутність документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження.
В даному випадку підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

Судовий порядок

Потрібно звернутися до суду з позовною заявою про встановлення факту народження

Куди звернутися

Відповідно до ст. 316 ЦПК України всі справи за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються в судах за місцем проживання заявника.

Вартість

Ставка судового збору у справах окремого провадження, до яких належить встановлення фактів, що мають юридичне значення, згідно статті 4 Закону України “Про судовий збір” становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду.

Особливі випадки

Особливості провадження у справах про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України

 1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
 2. Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
 4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Рішення у справах про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом . Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 5. Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи".