Порядок відшкодування невикористаної субсидії

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Olena.osadcha.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база.

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року № 329)
  2. Порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг».

Порядок призначення та надання населенню субсидій

З Порядком надання населенню субсидій, підстави для припинення надання раніше призначеної субсидії можна ознайомитися у відповідній статті.

Розрахунок невикористаних сум субсидії

Розрахунок невикористаних сум субсидії проводиться виробниками/виконавцями послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, газо- та електропостачання (далі - надавачі послуг), об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельними кооперативами, які є колективним споживачем (замовником) житлово-комунальних послуг станом на 1 травня та 1 жовтня за особовим рахунком споживача - громадянина, якому призначено субсидію на опалювальний (неопалювальний) сезон, що закінчився, (далі - одержувач субсидії) та на особовому рахунку якого обліковується переплата за послугу (Пункт 2 та 3 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг).

Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за такою формулою:

Nт = Cт – Hт + От,

де - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;
- загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за опалювальний сезон, гривень;
- загальна фактична вартість послуги з централізованого опалення (теплопостачання) за період отримання субсидії в опалювальний сезон, гривень;
От - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за централізоване опалення за опалювальний сезон, гривень (Пункт 4 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nв = Cв – Hв + Ов,

де - невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна сума нарахованої субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна вартість спожитих послуг з централізованого постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Ов - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за централізоване постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень (пункт 4-1 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з газопостачання за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nг = Cг – Hг + Ог,

де - невикористана сума субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна вартість фактично використаного природного газу за період отримання субсидії за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Ог - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за газопостачання за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень (пункт 5 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Розрахунок невикористаної суми субсидії на оплату послуги з електропостачання за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:

Nе = Cе – Hе + Ое,

де - невикористана сума субсидії на оплату послуги з електропостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги з електропостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
- загальна вартість фактично використаної електроенергії за період отримання субсидії за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Ое - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за електропостачання за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень (пункт 6 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Порядок повернення невикористаних сум субсидії до бюджету

Якщо після проведення розрахунку за формулами, зазначеними у пунктах 4-6 цього Порядку, невикористана сума субсидії має значення більше, ніж загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги за відповідний сезон, повернення до бюджету невикористаних сум субсидії за таким особовим рахунком здійснюється у розмірі нарахованої субсидії (пункт 7 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

За результатами розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій, що підлягає поверненню до бюджету, надавач послуги, ОСББ, житлово-будівельний кооператив складає акт розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій у трьох примірниках, один з яких залишає у себе, а два інших подає до 1 червня та до 1 листопада до структурного підрозділу з питань фінансів та до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі відсутності невикористаних сум субсидій надавач послуги, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив повідомляє про це письмово структурному підрозділу з питань фінансів та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення у зазначені строки (пункт 8 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

У разі неподання надавачем послуги, ОСББ, житлово-будівельним кооперативом в установлені строки акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій та неповідомлення про відсутність таких сум розрахунки з ним не проводяться (пункт 10 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

У разі відсутності кредиторської заборгованості перед надавачем послуги, ОСББ, житлово-будівельним кооперативом та відсутності поточних нарахувань субсидій станом на перше число місяця, в якому подано акт розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій (у разі реорганізації, ліквідації підприємства тощо), надавач послуги, ОСББ, житлово-будівельний кооператив протягом зазначеного місяця перераховує невикористану суму субсидії на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повертає до державного бюджету зазначені кошти в п’ятиденний строк з моменту їх надходження (пункт 11 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Відповідальність за правильність розрахунку невикористаних сум субсидії за кожним особовим рахунком одержувача субсидії та повноту відображення їх в актах розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій покладається на надавачів послуг, ОСББ, житлово-будівельні кооперативи в особі їх керівників та посадових осіб, що проводили такий розрахунок (пункт 12 Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг - застосовується з 1 жовтня 2018 року).

Порядок повернення невикористаних сум субсидії громадянам

Після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт·г електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.

До 1 червня поточного календарного року виконавці комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу, з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, об’єднання повідомляють структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про наявність у домогосподарств невикористаної внаслідок економії енергоресурсів житлової субсидії. Така інформація із зазначенням суми невикористаної житлової субсидії за кожним домогосподарством надається у вигляді списків у паперовому та електронному вигляді.

До 1 липня поточного року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє отримувачам житлової субсидії про належні їм виплати, їх розмір та порядок отримання.

Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії до 1 вересня поточного календарного року громадяни звертаються з відповідною заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

На підставі поданих заяв структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох місяців від початку нового опалювального сезону виплачують громадянам кошти невикористаної житлової субсидії в такому порядку:

  • мешканцям міст обласного значення - через особові рахунки в банківських установах;
  • мешканцям сіл, селищ, міст (крім міст обласного значення) - через особові рахунки в банківських установах або відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта”.

В окремих випадках за рішенням комісії кошти невикористаної житлової субсидії можуть бути виплачені особам похилого віку та особам з інвалідністю, які мешкають у містах обласного значення, через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта” (Пункт 18 Положення про порядок призначення житлових субсидій - застосовується з 1 жовтня 2018 року).