Отримання довідки про відсутність або наявність судимості

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до Наказу МВС України від 30.03.2022 № 207 "Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості", довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості"

Витяг з ІАС - документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням ІАС та містить відомості з неї, які є актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

В ІАС формується два види Витягів про:

  • відсутність (наявність) судимості (скорочений);
  • притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (повний)

Хто має право звернутися, підстави та строк отримання Витягу/відомостей

Суб'єкт звернення Документ, що подається Підстава звернення Строк надання довідки
1. Державні органи, які здійснюють правоохоронні функції, органи прокуратури, суди всіх рівнів вимога проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковими справами в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством та законодавством про оперативно-розшукову діяльність, нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання державного обвинувачення в суді, судовий розгляд справ у порядку кримінального або цивільного судочинства, виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, або складання досудової доповіді, здійснення контррозвідувальної діяльності, перевірка осіб у зв’язку з оформленням допуску до державної таємниці, перевірка осіб відповідно до Законів України «Про очищення влади», «Про запобігання корупції», необхідність отримання інформації з ІАС у зв’язку з реалізацією інших повноважень, передбачених законодавством до 10 робочих днів (у виняткових випадках, коли підготовка відповіді потребує додаткової перевірки інформації, відповіді на вимоги надаються у строк до 30 календарних днів)
2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи та організації, у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством у вигляді листа довільної форми, зміст якого повинен відповідати вимогам, що встановлені статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних», що реєструється відповідно до встановлених правил діловодства та подається на розгляд до служби ЄІС МВС отримання інформації про наявність чи відсутність в особи судимості та притягнення її до кримінальної відповідальності протягом 30 календарних днів, якщо інше не передбачено законодавством
3. Фізична особа, яка досягла 14-річного віку Запит подається в паперовій або електронній форм Має право на отримання з ІАС відомостей про себе в паперовій або електронній формі (здійснення всиновлення; оформлення документів в органах соціального забезпечення; оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав; оформлення на роботу; для участі в процедурі закупівель тощо. Результати перевірки за ІАС за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення невідкладно надаються ініціатору запиту у вигляді Витягу.

Відповіді на запити, подані в паперовій формі, надаються у строк до 10 робочих днів. У виняткових випадках, коли підготовка Витягу потребує додаткової перевірки інформації, відповіді на вимоги надаються у строк до 30 календарних днів. Строк вмотивованої відмови в наданні Витягу не може перевищувати 10 робочих днів із дня надходження запиту.

Отримання Витягу за зверненнями фізичних осіб

Відомості з ІАС надаються Заявнику у формі Витягу з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту на отримання Витягу

Як отримати витяг про відсутність судимості.jpg


Запит у паперовій формі подається особисто Заявником або уповноваженою ним у встановленому порядку особою (далі - Представник) до служби ЄІС МВС, регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС) або віддаленого пункту реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів МВС (далі - ВПР АЦСК МВС) незалежно від реєстрації місця проживання Заявника.

Заявник під час подання запиту особисто пред’являє посадовій особі служби ЄІС МВС, РСЦ МВС або ВПР АЦСК МВС документ, що посвідчує його особу, та надає його копію.

Представник під час подання запиту пред’являє посадовій особі служби ЄІС МВС, РСЦ МВС або ВПР АЦСК МВС документ, що посвідчує його особу, надає його копію, копію документа, що посвідчує особу Заявника, та копію документа, який уповноважує його представляти інтереси Заявника. Запит друкується або заповнюється письмово від руки розбірливими літерами без виправлень.

Запит обов’язково підписується Заявником або Представником.

Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації Заявника з використанням електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний вебсайт МВС vytiah.mvs.gov.ua або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або електронного кабінету громадянина.

Витяг виготовляється в електронній формі. У випадках, передбачених законодавством, та за бажанням Заявника Витяг може бути надано в паперовій формі. Сформований в електронній формі Витяг засвідчується електронною печаткою служби ЄІС МВС та надсилається до робочого місця віддаленого доступу, з якого надійшов запит.

Посадова особа служби ЄІС МВС, РСЦ МВС або ВПР АЦСК МВС на робочому місці віддаленого доступу роздруковує Витяг на аркушах паперу формату А4 (210 × 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

Легітимність Витягу може бути перевірена через офіційний вебсайт МВС або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або електронного кабінету громадянина.

Підстави для відмови у наданні відомостей: запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

  1. у запиті не вказано мету отримання відомостей;
  2. у запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України);
  3. відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису .

Отримання довідки за кордоном У разі тимчасового або постійного перебування фізичної особи за межами держави відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України можна отримати в посольствах або консульських установах України.

Для цього необхідно надати:

  • заяву встановленої форми (як правило зразок можна знайти на веб-сайті відповідного посольства чи консульської установи або отримати безпосередньо у примішенні такої установи);
  • оригінал і копію першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оригінал і копію першої та другої сторінки з дійсним місцем реєстрації паспорту громадянина України (за наявності).

Вартість

Довідка надається безоплатно. У випадку звернення до посольства або консульської установи України для отримання довідки справляється консульський збір у розмірі 28 євро (розділ ІІІ додатку 2 до Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 23 квітня 2018 року № 182).