Отримання громадянства України іноземцями та апатридами , які брали участь у захисті територальної цілісності та недоторканості України

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Набуття громадянства України

Громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках (абзац другий статті 1 Закон України "Про громадянство України").

Громадянство України набувається іноземцями та особами безгромадянства за наявності певних підстав, зокрема внаслідок прийняття до громадянства України.

Прийняття до громадянства України іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

У зв'язку з прийняттям Закону України від 06 червня 2019 року № 2743-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" має право бути прийнятим до громадянства України іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону* (далі - особи).

*Іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання.

Умови прийняття до громадянства України

  • визнання і дотримання Конституції України та законів України;
  • подання декларації про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону (частина друга статті 9 Закону України "Про громадянство України").

Порядок звернення для прийняття до громадянства України

Прийняття до громадянства в схемі

Перелік необхідних документів

Для прийняття до громадянства України особі необхідно подати заяву про прийняття до громадянства України на ім'я Президента України у письмовій формі з зазначенням дати її складання та підписом заявника (форма 19, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2012 року № 715) в 2х примірниках, а також:

  1. три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);
  2. декларація про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону.

Куди звернутися

Заява з необхідними документами подається особою особисто до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, або за наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) на прохання заявника,- іншою особою або надсилаються поштою.

Вартість

За подання заяв про прийняття у громадянство України сплачується державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,5 гривень) (підпункт "ї" пункту 6 статті 3 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Від сплати державного мита звільняються особи з інвалідністю І та ІІ групи (абзац п'ятий пункту 18 статті 4 декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Строк розгляду питання

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до громадянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати 1 року з дня їх надходження (пункт 112 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2011 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (далі - Порядок).

Прийняття рішення

Рішення про прийняття особи до громадянства України приймає Президент України шляхом видання відповідного указу (пункт 113 Порядку).

У разі прийняття щодо особи рішення про прийняття до громадянства України територіальний орган Державної міграційної служби України за місцем її проживання реєструють особу громадянином України. Такій особі видається довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

Особи вважаються такими, які перебувають на території України на законних підставах, у тому числі у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну, на час до завершення тимчасової окупації Російською Федерацією території України у значенні Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (частина двадцята статті 4 Закону).