Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Професійна підготовка (навчання) - оволодіння певними навиками і знаннями за певною професією або спеціальністю.

Професія - рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і що є, звичайно, джерелом існування. Різновидом професії є спеціальність.

Кваліфікація - це рівень підготовленості, міра готовності до будь-якого виду праці. Кваліфікована праця є складною працею, що вимагає спеціальної підготовки, наявності у працівника навиків, умінь та знань для виконання певних видів робіт.

Під підвищенням кваліфікації розуміється професійне навчання, спрямоване на послідовне вдосконалення професійних знань, навиків і умінь з уже набутої професії. Періодичність навчання з метою підвищення кваліфікації встановлюється міністерствами, а її тривалість - відповідними навчальними програмами.

Ст. 201 Кодексу Законів України про працю закріплено, що для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи.

Ст. 207 цього ж Кодексу передбачено, що за час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством.

Особливий порядок оплати праці при виробничому навчанні безпосередньо на підприємстві встановлено Положенням про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності.

Вищевказаним Положенням передбачено, що у разі індивідуального навчання професій робітників з відрядною оплатою праці праця учнів оплачується в таких розмірах:

за перший місяць навчання - у розмірі 75 відсотків; за другий - 60; за третій - 40; за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків встановленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого розряду, якщо відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик за даною професією немає першого розряду) розряду відповідної професії. Крім того, за виготовлену придатну продукцію учням нараховується заробітна плата за діючими на підприємстві нормами і розцінками.

У разі індивідуального навчання професій робітників з почасовою оплатою праці оплата праці учнів провадиться в таких розмірах:

за перший і другий місяці навчання - у розмірі 75 відсотків; за третій і четвертий - 80; за всі наступні місяці аж до закінчення навчання відповідно до програми - 90 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого) розряду відповідної професії.

Такий же порядок оплати діє при навчанні професій робітників з відрядною оплатою праці, якщо виробниче навчання здійснюється на устаткуванні, на якому працюють ті, хто навчає.

У разі навчання в бригадах оплата праці учнів провадиться в таких розмірах: за перший місяць навчання - у розмірі 75 відсотків; другий - 60; третій - 40; за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого) розряду відповідної професії.

Крім того, починаючи з другого місяця навчання, учням з відрядного заробітку бригади провадиться доплата до 100 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (чи іншого нижчого) розряду.

Якщо учні включаються до складу бригади, яка працює на агрегаті, що виключає збільшення випуску продукції у зв'язку із збільшенням кількості працівників у бригаді, оплата праці учнів провадиться за правилами, встановленими для навчання професій з почасовою оплатою праці.

За час перекваліфікації або навчання робітників нової професії з урахуванням потреб виробництва оплата провадиться за перший місяць у розмірі 100 відсотків; другий - 70; третій - 40 відсотків середнього заробітку за попередньою роботою. Крім того, починаючи з другого місяця перекваліфікації (навчання) робітники мають право на оплату виготовленої ними придатної продукції за діючими на підприємстві нормами і розцінками.

У разі навчання зазначених робітників на устаткуванні, на якому працюють самі ті, хто навчає, оплата за весь період навчання, передбачений програмою, провадиться в розмірі середнього заробітку за попередньою роботою.

Уже сама назва Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій показує, що виплати за період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій правотворчий орган відносить до категорії заробітної плати. На оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій поширюють правила про мінімальну заробітну плату.

У період виробничого навчання на працівника поширюються загальні норми трудового права та спеціальні норми з виробничого навчання.

Постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 28 червня 1997 року  Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва встановлено, для   працівників,   які  направляються  для підвищення кваліфікації,  підготовки,  перепідготовки  і навчання інших професій з відривом від виробництва (далі - навчання),  такі мінімальні державні гарантії:

  • збереження  середньої заробітної плати за основним місцем роботи за  час  навчання. За  вчителями  та іншими  працівниками освіти,  які  направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів,  зберігається середня заробітна плата за  кожним  місцем роботи;
  • оплата вартості проїзду працівника  до місця  навчання  і назад;
  • виплата добових за кожний  день перебування  в  дорозі у розмірі,  встановленому  законодавством  для службових відряджень.

Іногороднім працівникам протягом першого місяця  навчання  добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень,  а в наступні місяці,  до закінчення терміну навчання, тим,   хто   одержує  заробітну   плату   у  розмірі   менше   6 неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян,   виплачується стипендія в розмірі 20 відсотків добових.

На час  навчання   працівники  забезпечуються   гуртожитком готельного  типу.  У разі  відсутності  гуртожитку відшкодування витрат,  пов'язаних з наймом житлового приміщення,  провадиться  в порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.

Оплата проїзду працівників,  які направляються на навчання з відривом від виробництва,  до місця навчання  і  назад, виплата добових за час перебування в дорозі і за час навчання,  cтипендії, відшкодування витрат,  пов'язаних з наймом  житлового  приміщення, провадяться за місцем основної роботи.