Компенсація відсутності страхового стажу для виплати пенсії (купівля страхового стажу для виплати пенсій)

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Oleksandra.borovyk.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Опис суттєвих аспектів

На сьогодні актуальним є питання недостатності страхового стажу. Адже серед громадян нашої держави є багато таких, хто не працював протягом тривалого часу або працював за кордоном. Вирішити питання щодо набуття необхідного страхового стажу для отримання пенсії можна у зручний та правовий спосіб.

Поняття компенсації відсутнього страхового стажу

Наразі громадяни України мають право компенсувати відсутність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком. Фактично компенсація відсутності страхового стажу передбачає добровільну сплату особою внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування за той період, за який внески не було сплачено. На законодавчому рівні можливість так званої “купівлі стажу” передбачена статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, де вказано, що у разі відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу.

При цьому є два варіанти набуття страхового стажу: добровільна участь у системі загальнообов‘язкового державного соціального страхування особи шляхом укладення відповідного договору або сплата вказаних внесків роботодавцем на загальних підставах за час роботи громадянина.

Особи, які можуть компенсувати відсутність необхідного страхового стажу Статтею 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” визначено, що платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є: члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню; особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, та не належать до платників єдиного внескуу тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україн; громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України.

Вищезазначені категорії громадян беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Договір про добровільну участь у системі загальнообов‘язкового державного соціального страхування

Для добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особи повинні подати до органу доходів і зборів за місцем проживання наступні документи:

  • відповідну заяву в порядку та за формою, встановленими чинними нормативно-правовими актами;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • виписку із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
  • копію документу, який засвідчує особу.

Орган доходів і зборів, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, органом доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до затвердженого типового договору.

У договорі про добровільну участь зазначаються: назва документа, відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку, строк дії договору, порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися, умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону, умови розірвання договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також даний договір містить інформацію щодо порядку обліку платежів в органах доходів і зборів та дату набрання чинності договором. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

Файл:Договір про добровільну уч. однораз.doc

Файл:Договір на добровільне страхування.odt

Файл:Заява на добровільну участь.doc

Одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди

Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування” Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеному статтею 8 вищевказаного закону (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті).

Відмова в укладенні договору

Орган доходів і зборів відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа: підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, подала неповні або недостовірні відомості, раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови, бажає укласти договір на строк менше одного року. В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Дострокове розірвання договору

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний: за ініціативою застрахованої особи, у разі систематичного порушення умов договору територіальним органом доходів і зборів; органом доходів і зборів у разі: набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, систематичного порушення застрахованою особою умов договору, смерті застрахованої особи; за згодою сторін, якщо договір діяв не менше одного року. В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

Укладення договору з громадянами, що працюють за кордоном

Участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (крім загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних), може здійснюватися відповідно до договорів про добровільну участь, укладених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними).

Повернення сплачених сум згідно договору

Відповідно до п. 8 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року № 449, сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому, період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

Корисні посилання