Дотації на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Норматина база

Суб’єкти отримання дотації на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби

Суб’єкти отримання дотації на утримання корів

Дотація за утримання корів надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову за одну голову.

Суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузі тваринництва (пункт 3 Порядку)

Суб’єкти отримання дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби

Дотація за молодняк виплачується лише фізичним особам, що утримують молодняк великої рогатої худоби в їх господарствах, та зберігають його до певного віку на дату подання документів, що вказані у документах, якими ідентифікується тварина.

Розмір дотації

Розмір дотації на утримання корів

Дотація за утримання корів надається за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову у розмірі 900 гривень за одну голову (абзац перший пункту 8 Порядку).

Розмір дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби

Дотація за молодняк, що народився в господарствах фізичних осіб, виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

 • 300 гривень за голову - за молодняк віком від 1 до 5 місяців;
 • 700 гривень за голову - за молодняк віком від 5 до 9 місяців;
 • 1500 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 13 місяців.

Дотація за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надається за кожні повні 4 місяці його утримання в такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним 13-місячного віку у розмірі:

 • 300 гривень за голову - за молодняк віком від 1 до 5 місяців;
 • 700 гривень за голову - за молодняк віком від 5 до 9 місяців;
 • 1500 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 13 місяців.

Датою переміщення молодняка вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена в установленому порядку та підтверджена інформацією, наданою Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин абзац вісімнадцятий пункту 9 Порядку).

УВАГА! Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка
Дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби

Документи, які необхідно подати для отримання дотації та строки їх подання

Документи, які необхідно подати для отримання дотації на утримання корів

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки) такі документи:

 • заявку (в електронному та паперовому вигляді);
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня та 1 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

Документи, які необхідно подати для отримання дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають копії наступних документів:

 • паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • паспорта громадянина України;
 • довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
 • довідку про отримання ідентифікаційного номеру (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
УВАГА! Перш ніж подавати документи на виплату дотації необхідно провести ідентифікацію і реєстрацію корови/молодняку, народженого у господарстві, або придбаного (отримати паспорт великої рогатої худоби) (наказ Міністерства аграної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642 "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби").

Порядок отримання дотації на утримання корів

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) вищезазначені документи до Мінекономіки.

За зверненням Мінекономіки Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою, про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

Комісія Мінекономіки до 15 травня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою, та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів.

Мінекономіки протягом 5 робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, які є юридичними особами, пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та не пізніше 5 червня та 5 листопада поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

У разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, бюджетні кошти, отримані суб’єктами господарювання, які є юридичними особами, повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

Порядок отримання дотації на утримання молодняку великої рогатої худоби

Куди звернутися: документи фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування).

Строк прийняття документів: приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінекономіки.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб - власників тварин.

→ Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінекономіки, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
→ Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінекономіки зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.
→ Мінекономіки протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.
→ На підставі рішення Мінекономіки про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.