Договір купівлі-продажу нерухомого майна з аукціону

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Oleksandr.starchak.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Порядок проведення аукціону щодо купівлі-продажу нерухомого майна

Відповідно до ст. 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі. Виходячи з цього необхідно розуміти, що будь-який договір купівлі-продажу предметом якого є нерухоме майно підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про нотаріат» посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Таким чином, наприклад, договір купівлі-продажу квартири, що розташована в Києві між продавцем зареєстрованим в Одесі та покупцем зареєстрованим в Харкові має право посвідчити будь-який нотаріус міста Києва, Харкова або Одеси.

Укладений на аукціоні договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Організатор аукціону повинен провести аукціон протягом двох місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо інше не встановлено законом або договором. Аукціон (крім електронних торгів) проводиться у робочий день та у робочий час.

У разі відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника, коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість) та у випадку несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбане майно відповідно до ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» аукціон визнається таким, що не відбувся, Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання. Результати аукціону анулюються організатором у п’ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть бути визнані в судовому порядку недійсними. Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним укладеного з переможцем договору купівлі-продажу.

Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги) визначені ст. 67 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Аукціон може проводитися на веб-сайті організатора (електронні торги). Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних торгів. Електронні торги тривають не менше 15 діб.
Система повинна надавати можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки. Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу сторінки веб-сайту, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.
Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця організатором аукціону складається протокол про проведення аукціону який надсилається в електронній формі переможцю та замовнику. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику. У протоколі зазначаються: майно, що запропоноване для продажу; кількість учасників аукціону; початкова вартість; ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця; ціна або частина ціни, сплачена переможцем; найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів; адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону; номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

Переможець аукціону, учасники якого відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не сплачують гарантійних внесків, зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну у межах 40 прожиткових мінімумів відразу після оголошення його переможцем аукціону.

Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний лот.

Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора аукціону, але не довше ніж на десять календарних днів, за умови сплати переможцем торгів не менш як 50 відсотків ціни продажу майна.

Передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються: ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону; відомості про продане нерухоме майно; адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю.

Порядок реєстрації права власності нерухомого майна, придбаного на аукціоні

Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство регламентується Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, який визначає, що придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажу в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

Свідоцтво про придбання майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта про передання права власності на придбане майно, що підписується сторонами, та протоколу про проведення аукціону, складеного організатором аукціону за Форма N 27-1, передбаченою Правилами ведення нотаріального діловодства.

До протоколу обов’язково має бути доданий засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

Слід звернути увагу нотаріусів, що видача свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство без нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна не забезпечує законність прав набувача на таке майно з огляду на вимоги ст. 50 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв’язку з чим перед видачею відповідного свідоцтва нотаріус повинен впевнитись в наявності нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу.

Щодо процедури нотаріального посвідчення укладеного на аукціоні договору купівлі-продажу нерухомого майна, звертаємо увагу на необхідність додержання вимог загальних правил посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, передбачених Законом України “Про нотаріат” та вимог глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Статею 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що не можуть буди включені до ліквідаційної маси об’єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури, що належать юридичній особі — банкруту, які передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку, індивідуально визначене майно, що належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і господарського відання, активи, включені до складу іпотечного покриття, а також майно, що є предметом забезпечення (таке майно може використовуватися виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує).

Інакше кажучи, крім перевірки правоздатності та дієздатності сторін правочину в порядку, визначеному законом та наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", нотаріус перевіряє відсутність заборон відчуження на нерухоме майно, арештів, податкової застави, сплату усіх необхідних платежів, належність майна та відомості за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності на нерухоме майно, що є предметом договору, відсутність обтяжень і таке інше.
Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем. Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом відповідної посадової особи і печаткою установи, підприємства або організації (у разі наявності) чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи закреслене. Не приймаються порвані документи та документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не з’єднано у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, не пронумеровані і не скріплені підписом відповідної посадової особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності), яка видала документ (п. 1, 2 та 3 гл. 8 розд. I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"). У разі, якщо подані документи не містять усіх передбачених законодавством відомостей або в таких документах міститься суперечлива інформація, нотаріус може запитувати від відповідних суб’єктів (органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які видавали такі документи) інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для вчинення нотаріальної дії.
На виконання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором також повинна бути надана постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та про призначення ліквідатора банкрута.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно за покупцем відбувається відповідно до вимог законодавства у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майна та їх обтяжень на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу, акта про передання права власності на придбане майно та свідоцтва про придбання майна на аукціоні безпосередньо нотаріусом після видачі нотаріусом свідоцтва.

Зразок договору купівлі-продажу нерухомого майна з аукціону

                            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
                     купівлі-продажу нерухомого майна з аукціону 

____________________ (місце укладання, число, місяць, рік - словами)


Ми, що нижче підписалися, _______________________ (назва та місцезнаходження державного органу приватизація) в особі ____________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) який(а) діє на підставі ______________________(назва документа, місце і дата реєстрації) (далі - Продавець), з одного боку, та ______________ (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім’я та по батькові громадянина ___________________, (дані паспорта або документа, який посвідчує особу)який(а) зареєстрований(а) _____________________ (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер в особі _________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина) який(а) діє на підставі _____________________ (дані паспорта або документа, який посвідчує особу) ______________________ (назва документа, який посвідчує особу, місце і дата реєстрації) (далі — Покупець), з іншого боку, уклали цей Договір про таке.

                           1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю цілісний майновий комплекс ______________________________, (повна назва об'єкта приватизації) розташований за адресою: _____________ (далі - об'єкт приватизації), разом із земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт приватизації (далі - об'єкт аукціону), а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт аукціону, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в цьому Договорі умови.

Об’єкт приватизації включає всі його активи та пасиви згідно зі зведеним актом інвентаризації (за винятком активів, вартість яких вилучається з вартості цілісного майнового комплексу) станом на ___________________________, затвердженим _________________________.

Перелік нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, наведений у додатку, який є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до Технічного паспорта земельної ділянки державної власності, який є невід’ємною частиною Договору, земельна ділянка у складі об'єкта аукціону площею ___________ кв. метрів розташована за адресою: ________________________________________________________________ Цільове призначення земельної ділянки _____________________________________________.

1.2. Право власності на об’єкт аукціону Покупець набуває після державної реєстрації договору купівлі-продажу об’єкта аукціону з моменту сплати його повної вартості на рахунки державного органу приватизації, відкриті в органах Державного казначейства, та державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку. Покупець є правонаступником майнових і немайнових прав та обов’язків державного підприємства.

1.3. Згідно з висновком про вартість об’єкта аукціону, затвердженим початкова вартість об’єкта аукціону, яка складається з вартості об’єкта приватизації та вартості земельної ділянки, становить ______________________, (ким і коли) _________________ гривень (у тому числі ПДВ (цифрами та словами) _______________ гривень). (цифрами та словами)

При цьому початкова вартість об’єкта приватизації становить __________ гривень, (цифрами та словами) вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки станом на __________ становить (дата оцінки) ___________ гривень. (цифрами та словами)

1.4. Згідно з протоколом аукціону, затвердженим ________________________, (ким і коли) ціна продажу об'єкта аукціону становить _______________ гривень (цифрами та словами) (у тому числі ПДВ _____________________ гривень). (цифрами та словами)

При цьому ціна продажу об'єкта приватизації становить _______________ гривень, ціна продажу (цифрами та словами) земельної ділянки становить _________________ гривень. (цифрами та словами).

1.5. Зазначений у Договорі об’єкт аукціону проданий за ________________ гривень (у тому числі ПДВ (цифрами та словами)_______________ гривень), при цьому (цифрами та словами) ціна продажу земельної ділянки у складі об'єкта аукціону становить _______________ гривень. (цифрами та словами).

                      2. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт аукціону

2.1. Покупець зобов’язаний внести ___________________________ (сума цифрами та словами) гривень у тому числі ПДВ ________________________ гривень (сума цифрами та словами) у повному обсязі за придбаний об'єкт аукціону протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору. Строк оплати може бути продовжений на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта аукціону з урахуванням ПДВ.

2.2. Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта аукціону в сумі _____________________ гривень,(цифрами та словами) які перераховані Покупцем як гарантія участі в аукціоні, зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу об'єкта аукціону. Протягом 10 днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору на сплачену суму грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта аукціону Покупець зобов'язаний перерахувати на рахунок Продавця ______________________ (номер рахунка та найменування банківської установи) ПДВ у розмірі ____________________ гривень. (сума цифрами та словами)

2.3. Розрахунки за придбаний об’єкт аукціону здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунка Покупця _________________ (номер рахунка та найменування банківської установи) на рахунки Продавця окремими платіжними дорученнями за об'єкт приватизації та земельну ділянку. Грошові кошти в розмірі ____________ гривень (сума цифрами та словами) (з урахуванням ПДВ) Покупець сплачує Продавцю на рахунок __________ (номер рахунка та найменування банківської установи) за придбаний об'єкт приватизації.

Грошові кошти в розмірі _____________________ гривень (сума цифрами та словами) (з урахуванням ПДВ) Покупець сплачує Продавцю на рахунок __________________ (номер рахунка та найменування банківської установи) за придбану земельну ділянку.

Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт аукціону (земельну ділянку та розташований на ній об’єкт приватизації) вноситься на підставі Договору.

                        3. Передача об’єкта аукціону

3.1. Передача об’єкта аукціону Покупцю здійснюється Продавцем протягом п’яти робочих днів з моменту надходження коштів за об’єкт аукціону в розмірі, встановленому розділом 2 Договору, на рахунок Фонду державного майна України.

3.2. Передача об’єкта аукціону Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передавання, який підписується сторонами та скріпляється їх печатками.

                        4. Обов’язки та права сторін

4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків і має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов’язків.

4.2. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов’язання, повинна усунути ці порушення.

4.3. Покупець не може використовувати як джерело оплати для виконання будь-яких зобов’язань за Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності об’єкта приватизації (прибуток, амортизаційні відрахування тощо, крім дивідендів).

4.4. Продавець має право вимагати, а Покупець зобов’язаний надавати інформацію та документи, необхідні для перевірки Продавцем стану виконання зобов’язань, визначених Договором та відповідно до чинного законодавства України.

                        5. Обов’язки Покупця

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • протягом 50 днів з моменту укладення Договору у випадках, передбачених чинним законодавством, надати Продавцю дозвіл Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об’єкта приватизації;
 • в установлений Договором строк сплатити ціну продажу об’єкта аукціону;
 • в установлений Договором строк прийняти об’єкт аукціону за актом приймання-передавання;
 • у строк, встановлений чинним законодавством України, подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи державного підприємства;
 • здійснити реєстрацію прав власності на нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації, у бюро технічної інвентаризації (БТІ).

5.2. Покупець зобов’язаний виконати умови продажу об’єкта аукціону, а саме:

5.2.1. ____________________________________;

5.2.2. ____________________________________.

5.3. Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта аукціону в період чинності зобов’язань Покупця, зазначених у пункті 5.2 Договору, здійснюються виключно за погодженням з Продавцем у порядку, встановленому Фондом державного майна України, із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених цим Договором зобов’язань, які не виконані Покупцем на момент відчуження.

Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт аукціону надає Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності та визначених цим Договором зобов’язань. Фонд державного майна України зобов’язаний вимагати від нового власника виконання визначених цим Договором зобов’язань і застосовувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно з чинним законодавством України.

5.4. У разі зміни власника об’єкта аукціону на нового власника покладаються всі невиконані за Договором зобов’язання Покупця.

                        6. Обов’язки Продавця

Продавець зобов’язаний:

 • передати Покупцю об’єкт аукціону за актом приймання-передавання в установлений Договором строк;
 • здійснювати контроль за виконанням зобов’язань та умов Договору шляхом як запитів до Покупця, так і безпосередньо на підприємстві.
                        7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення Покупцем строку оплати за об’єкт аукціону, встановленого пунктом 2.1 Договору, він сплачує Продавцю від суми простроченого платежу пеню, яка нараховується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.2. У разі, якщо протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору Покупець не сплатить ціну продажу об’єкта аукціону, зазначену в пункті 1.5 Договору, він зобов’язаний сплатити на користь Продавця ____________________ (номер розрахункового рахунка, МФО, код за ЄДРПОУ, найменування банківської установи) неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків ціни продажу об’єкта аукціону разом з ПДВ. При цьому результати аукціону підлягають анулюванню, Договір — розірванню.

7.3. Обов’язки Покупця, визначені в пункті 5.2 Договору, виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання активів у вигляді об’єкта приватизації. У разі ненадання Покупцем Продавцю протягом 50 днів з моменту укладення Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому кошти, внесені Покупцем як гарантія участі в аукціоні, не повертаються.

7.4. У разі порушення Покупцем встановлених умовами Договору строків внесення інвестицій у встановленому обсязі він сплачує на користь Продавця пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день прострочення.

7.5. У разі розірвання Договору у зв’язку з невиконанням його умов щодо здійснення інвестицій інвестиції, здійснені частково, не повертаються, а в разі нездійснення інвестицій на день подання позову про розірвання Договору Покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків загального обсягу інвестицій.

7.6. У разі недотримання Покупцем передбаченого Договором зобов’язання щодо збереження протягом визначеного строку кількості робочих місць він сплачує штраф у розмірі дванадцятикратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та в місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються до Державного бюджету України.

7.7. У разі недотримання Покупцем зобов’язання щодо збереження протягом визначеного періоду видів економічної діяльності об’єкта аукціону він сплачує штраф у розмірі 10 відсотків ціни продажу об’єкта аукціону.

7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Договору він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань у період дії умов Договору.

                        8. Особливі умови

Захист державної таємниці, що є на державному підприємстві, цілісний майновий комплекс якого проданий за Договором, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших законодавчо-нормативних актів з цього питання.

                        9. Гарантії та претензії

Продавець гарантує, що на момент укладення Договору:

 • об’єкт приватизації не входить до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає;
 • земельна ділянка у складі об’єкта аукціону не передана в оренду, під забудову або для інших цілей, що може призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку чи іншого обтяження прав Покупця. Не заборонено відчуження земельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації.
                       10. Ризик випадкової загибелі об’єкта аукціону

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування об’єкта аукціону несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

                       11. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

11.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.

11.2. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:

11.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

11.2.2. непередбачувані ситуації, спричинені такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція;

11.2.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені в пп. 11.2.2 та 11.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом).

12. Вирішення спорів Усі спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, спір вирішується в судовому порядку.

                       13. Зміни умов Договору та його розірвання

13.1. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою сторін відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються в письмовій формі в порядку, затвердженому Фондом державного майна України, і підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

13.3. У разі невиконання однією зі сторін умов Договору він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду. При цьому об’єкт аукціону повертається в державну власність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

                        14. Витрати

Усі витрати, пов’язані з укладенням Договору, його нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

                        15. Прикінцеві положення

15.1. Договір підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації, та реєстрації територіальним органом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзему).

15.2. Договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

15.3. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця, органі державної реєстрації та органі нотаріату, який посвідчив Договір.

                       Повні юридичні адреси та банківські реквізити сторін: 
    Продавець	Покупець

_____________________ _____________________

      (підпис)	(підпис)
	 

М.П.