Відшкодування державою вартості племінних тварин (корів, телець, свиней тощо)

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції»
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року №77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників»
 4. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 року №396
 5. Інструкція з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2002 року №154

Загальна інформація

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107» передбачено часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність.

Механізм використання коштів, передбачених Міністерством економіки України в держаному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», які спрямовуються для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції визначає Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

На отримання бюджетних коштів мають право такі суб’єкти господарювання:

 • стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
 • які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на ДПС.

Відповідність суб’єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, перевіряється виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту, перед формуванням реєстрів та відомостей отримувачів бюджетних коштів.

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

 1. спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї;
 2. часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність;
 3. часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
 4. часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів;
 5. часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна;
 6. погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Суб’єкт господарювання або сільськогосподарський товаровиробник, що претендує на отримання державної підтримки за напрямами державної підтримки, передбаченими пунктом 4 Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання державної підтримки інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої державної підтримки.


Процедура часткового відшкодування

Для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів суб’єкти господарювання подають протягом року до 10 жовтня поточного року комісії Мінекономіки:

 1. заявку;
 2. довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 3. засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;
 4. копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання;
 5. копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
 6. копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;
 7. копії карток племінних кнурів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, - для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;
 8. довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;
 9. відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання, - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів;
 10. письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб’єкти господарювання додатково подають протягом року до 10 жовтня поточного року комісії Мінекономіки копії:

 1. відповідного контракту;
 2. рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;
 3. митної декларації.

Суб’єктам господарювання надається часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що оплачена та право власності на які набуте в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів реєструються Мінекономіки і зберігаються протягом трьох років. Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінекономіки суб’єктам господарювання протягом п’яти робочих днів.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Мінекономіки до 10 листопада на підставі поданих документів визначає кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів. Мінекономіки затверджує до 15 листопада розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів у межах бюджетних асигнувань.

Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів Мінекономіки інформацію про наявне поголів’я тварин станом на 1 січня поточного року, зокрема поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована.
У разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до державного бюджету в повному обсязі в установленому законодавством порядку.
У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються суб’єктом господарювання бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.


Розміри відшкодування

Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, сперму бугаїв і кнурів та ембріони великої рогатої худоби в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року в розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:

 1. за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження у племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 31500 гривень за одну голову;
 2. за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці у племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 10000 гривень за одну голову;
 3. за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки у племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 11000 гривень за одну голову;
 4. за закуплену у підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві ідентифіковану сперму бугаїв або за ввезену в режимі імпорту (за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/Каталогу бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю) - 100 гривень за одну дозу з розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я за період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року або 300 гривень за одну дозу сексованої сперми з розрахунку не більше однієї дози на одну голову власного маточного поголів’я за період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року;
 5. за закуплену у підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві сперму кнурів або за ввезену в режимі імпорту за умови, що плідники за результатами бонітування віднесені до плідників, які використовуються для відтворення стада з якістю спермопродукції не нижче I класу, - 100 гривень за одну дозу з розрахунку не більше п’яти доз на одну голову власного маточного поголів’я за період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року;
 6. за ембріони великої рогатої худоби - 500 гривень за одну штуку.