Відповідальність комунальних служб за завдання шкоди в результаті своєї бездіяльності

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Види комунальних послуг

1) житлово-комунальна послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком, що включає: тримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо; купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку; поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
2) комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами (ст. 5 Закону "Про житлово-комунальні послуги").

Порядок встановлення бездіяльності

Комунальні служби діють на підставі договору про надання комунальної або житлово-комунальної послуги, де зазначено вид комунальної послуги, порядок її надання, порядок вирішення спорів.
В разі необхідності отримання комунальної послуги або її частини індивідуальний або колективний споживач звертається до виконавця комунальної послуги з заявкою. Якщо заявка не виконана вчасно та в повному обсязі споживач для вирішення спору в досудовому порядку звертається до виконавця з листом, де обгрунтовує обставини надання(ненадання) послуги, завдану шкоду(моральну, матеріальну). Лист обов'язково необхідно зареєструвати та отримати відмітку про реєстрацію на копії листа. В разі подальшого звернення до суду відмітка буде одним з доказів спроби вирішення питання в досудовому порядку. В разі, якщо комунальна установа не бажає отримувати лист-звернення необхідно даний лист направити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Якщо комунальна установа не бажає відшкодувати завдану шкоду добровільно необхідно звернутись до суду з відповідною позовною заявою.
Правильний вибір належного судового органу для Вашої справи – одна із запорук її прийняття до розгляду та вирішення. Кодекс адміністративного судочинства (КАСУ) у ст.18-19 встановив, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

  • адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;
  • усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
  • адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.
Позовні заяви подаються до суду за місцем знаходження відповідача відповідача, крім випадків, передбачених КАСУ.

Відшкодування матеріальної шкоди

Матеріальна шкода відшкодовується на підставі наданих доказів. Доказами можуть бути будь-які дані, що мають відношення до справи та засвідчують факт заподіяння шкоди, а також понесення матеріальних витрат, причинний зв'язок між заподіяною шкодою і діями відповідача. Для визначення розміру заподіяної шкоди та встановлення причинно-наслідкового зв'язку буде необхідно провести відповідну експертизу за рахунок позивача. В подальшому витрати на експертизу можна включити в ціну позову.

Відшкодування моральної шкоди

Моральна шкода — втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб (Пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.95 № 4).

Моральна шкода полягає:

  • у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я[1];
  • у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
  • у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
  • у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи (частина 2 статті 23 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р.)

Розмір моральної шкоди визначається судом незалежно від майнової шкоди. Якщо моральну шкоду завдано погіршенням здоров'я, доказами цього є виписки з історії хвороби та листка непрацездатності; довідка про перебування на стаціонарному лікуванні; чеки з аптеки про вартість медикаментів.
Для встановлення розміру моральної шкоди проводиться розрахунок відповідно встановлених методик та готується висновок спеціалівстів.