Відповідальність за непостановку на облік у військовому комісаріаті

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Військовий обов'язок

Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Кожен громадянин має обов'язок перед рідною країною.Так, в кожного громадянина відповідно до Конституції України та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (далі - Закон) є обов'язок захищати свою Вітчизну, її недоторканність і цілісність території. Для підготовки Збройних сил України Закон встановлює військовий обов'язок.
Такий обов'язок включає:

 1. підготовка осіб до військової служби;
 2. приписка до ділянок призову;
 3. прийняття на службу (за контрактом або за призовом);
 4. проходження такої служби;
 5. перебування в запасі;
 6. військовий резерв;
 7. військовий облік

Приписка до призовних дільниць

Для проведення приписки у районах (містах) утворюються призовні дільниці. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Для приписки до призовної дільниці громадяни зобов'язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Важливо! Обов'язок подавати інформацію до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовим комісаріатам) про вищевказаних громадян покладається на всі підприємства, організації, установи освіти, їх керівників, а також, органи місцевої влади (сільські, міські та селищні ради і тд). І за недотримання цього обов'язку передбачена відповідальність.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни:

 1. які відбувають покарання в установах виконання покарань;
 2. до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Громадянам приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил. (стаття 14 Закону )

Військовий облік

Військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення особовим складом у мирний час та в особливий період.

Військовому обліку підлягають:

 1. призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 2. військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;
 3. жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність;
 4. за власним бажанням - жінки , які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021  № 313.

Відповідно до статті 37 Закону взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України підлягають громадяни України:

на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України):

 1. приписані до призовних дільниць;
 2. які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 3. які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;
 4. звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов’язків служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову військову службу та не досягли 27-річного віку;

на військовий облік військовозобов'язаних:

 1. звільнені з військової служби в запас;
 2. які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 3. військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 4. звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;
 5. які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
 6. зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
 7. які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
 8. які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
 9. які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі;

на військовий облік резервістів:

 1. які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві;
 2. які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань;
 3. які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання.

Для того, щоб стати на облік необхідно звернутися до військового комісаріату з паспортом, приписним (або військовим квитком - для обліку військовозобов'язаних) і іншими документами, що підтверджують підстави для зміни проживання, закінчення вузу і тд.

Законодавством встановлені терміни і порядок постановки на облік в залежності від підстав для обліку. Крім того обов'язки призовників, військовозобов'язаних та резервістів регламентовані Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 №1487), зокрема перебувати на військовому обліку:

 1. за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
 2. за місцем роботи (навчання);
 3. у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

Якщо людина прибула на нове місце проживання, вона зобов'язана особисто повідомити про це комісаріат, в якому перебуває на обліку. Те ж саме стосується змін сімейного стану, стану здоров'я, місця навчання (частина 11 статті 38 Закону ) - про все це необхідно сповістити в семиденний строк.

Відповідальність за правопорушення пов'язані з військовим обліком

Чинним законодавством України за правопорушення, пов'язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(від 510 до 850 грн). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (частина третя статті 38 Закону).

Кримінальна відповідальність

Частина 1 статті 337 Кримінального кодексу України передбачає, ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, - карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн) або виправними роботами на строк до одного року. Крім цього слід зазначити що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає окремі штрафи на посадових осіб органів влади, керівників підприємств, організацій, установ, які своєчасно не повідомили в військкомат інформацію про наявність потенційних призовників.