Відновлення виплати пенсії внутрішньо переміщеним особам після набуття такого статусу

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Куди звернутися?

Пенсія внутрішньо переміщеним особам (далі - ВПО) відновлюється та виплачується територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Порядок відновлення виплати пенсії ВПО

I. Відкриття ВПО рахунку в ПАТ "Державний ощадний банк України", оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" виплата пенсій, що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв даного банку з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

II. Звернення до територіального органу Пенсійного фонду України з наступними документами:

 • заява про запит пенсійної справи;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (додатково пред’являється оригінал довідки);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
 • документ, що посвідчує особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення);
 • заява про перерахування пенсії на рахунок в ПАТ "Державний ощадний банк України";
 • дві фотокартки 2,5×3.

III. Територіальний орган Пенсійного фонду України направляє звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) для проведення перевірки достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування ВПО.

IV. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 15 робочих днів з дня надходження звернення проводить перевірку інформації про фактичне місце проживання/перебування ВПО та складає акт обстеження матеріально-побутових умов, який підписується всіма повнолітніми ВПО (їх законними представниками).

V. Рішення про відновлення або про відмову у відновленні виплати пенсії приймає комісія з питань відновлення соціальних ВПО (далі - комісія) за результатами розгляду подання про відновлення або про відмову у відновленні пенсії з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї протягом 5 робочих днів з дня отримання подання.

VI. На підставі рішення комісії територіальний орган Пенсійного фонду України відновлює виплату пенсію.

Важливо! Платіжна картка, на яку зараховуються пенсія ВПО одночасно є пенсійним посвідченням.

Контроль за проведенням виплат пенсій ВПО

Контроль за проведенням виплат пенсій ВПО здійснюється за допомогою перевірки фактичного місця проживання/перебування ВПО:

 1. постійні: не рідше ніж один раз на шість місяців – проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;
 2. додаткові: у разі наявності визначених підстав – проводять структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - робоча група).

Якщо в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”, чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Чергова перевірка не проводиться стосовно:

 1. ВПО, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);
 2. військовослужбовців із числа ВПО, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції.

Підстави проведення додаткової перевірки:

 1. наявність інформації про можливу зміну ВПО фактичного місця проживання/перебування без повідомлення у 10-денний строк про це структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання/перебування або отримання такої інформації від територіальних органів Пенсійного фонду України;
 2. наявність інформації про повернення ВПО на тимчасово окуповану територію України, до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзду за кордон, або отримання такої інформації від МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДМС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам;
 3. отримання повідомлення від ПАТ "Державний ощадний банк України" про зупинення видаткових операцій за поточним рахунком внаслідок відсутності проходження фізичної ідентифікації ВПО;
 4. отримання рекомендацій Мінфіну за результатами проведення верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення відповідних виплат.

За результатом перевірки структурний підрозділ з питань соціального захисту населення та/або робоча група складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, який підписується всіма повнолітніми членами сім’ї.
За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або робочої групи робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 3 робочих днів з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації.

Підстави припинення виплати пенсії

 1. наявності підстав, передбачених законодавством щодо умов призначення пенсії;
 2. встановлення факту відсутності ВПО за фактичним місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;
 3. отримання рекомендацій Мінфіну щодо фактів, виявлених під час здійснення верифікації соціальних виплат;
 4. скасування довідки внутрішньо переміщеної особи з підстав, визначених статтею 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
 5. отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Враховуючи рішення комісії про припинення виплати пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду України припиняє виплату пенсії:

 • з місяця, що настає за тим, у якому прийнято рішення комісії;
 • з дня припинення виплати ПАТ "Державний ощадний банк України" (у разі непроходження ВПО фізичної ідентифікації в установах банку);
 • з дня скасування довідки про взяття на облік ВПО.

Оскарження рішення про припинення виплати пенсії

♦ У випадку припинення виплати пенсії необхідно до територіального органу Пенсійного фонду України надіслати цінним листом з повідомленням про вручення або особисто подати у канцелярію (приймальню) територіального органу Пенсійного фонду України (з отриманням відмітки про прийняття на другому примірнику) письмовий запит про роз’яснення причини припинення виплати пенсії.
Файл:Зразок Запит про роз'яснення причини припинення виплати пенсії.docx

♦ У випадку,якщо виплату пенсії не поновлено ВПО має право звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства з наступними документами:

 • паспорт громадянина України;
 • картка фізичної особи платника податків;
 • довідка ВПО;
 • пенсійне посвідчення;
 • виписка з банківського рахунку, на який зараховується пенсію (за можливості)
 • документи, отримані від територіального органу Пенсійного Фонду України, за результатами звернення.
 • оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову (окрім пільгових категорій громадян, які звільнені від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України "Про судовий збір").

Згідно з вимогами  статті 244 Кодексу адміністративного судочинства України під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема, чи є підстави допустити негайне виконання рішення.

Нормами статті 371 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що негайно виконуються рішення, зокрема, про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць.

Файл:Оскарження бездіяльності УПФ 2020 .docx

Див. також