Аліменти на повнолітніх непрацездатних дочку, сина з батька іноземця

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Olena.osadcha.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Аліменти на повнолітньою дитину з інвалідністю

Сімейний кодекс зобов'язує батьків утримувати своїх непрацездатних дітей з інвалідністю з дитинства, навіть якщо вони досягли повноліття. Розмір і періодичність виплат призначається в судовому порядку.

Головні умови для призначення аліментів:

 • непрацездатність особи з інвалідністю;
 • необхідність матеріальної допомоги.

За законом, до повністю непрацездатним громадянам належать особи з інвалідністю 1 і 2 групи.

Якщо дитина з інвалідністю належить до 3 групи, то вона вважається особою зі зниженою працездатністю. З невеликими обмеженнями вона може працювати на посаді, яка передбачає не особливо складну і тільки під суворим наглядом лікаря. Однак далеко не у всіх підприємствах осіб з інвалідністю беруть на роботу. І наявність 3 групи не гарантує обов'язкове працевлаштування. Якщо немає роботи, то з'являється право на матеріальну допомогу. При цьому вік особи інвалідністю особливого значення не має.

Таким чином, право на отримання аліментів беззастережно мають особи з інвалідністю 1 і 2 груп, а особам з інвалідністю 3 і частково 2 груп доведеться додатково підтвердити, що вони не можуть влаштуватися на роботу і отримувати дохід.

Аліменти на дитину з інвалідністю після його повноліття виплачуються тільки у твердій грошовій формі і є матеріальною допомогою.

Способи стягнення аліментів на повнолітню особу з іноземця.

За загальним правилом є два способи стягнення відповідних коштів:

 1. Звернення з позовом до українського суду.
 2. Звернення з позовом до суду країни, в якій проживає іноземець.

Порядок звернення до суду на території України

Для стягнення аліментів на території України, позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (частина 1 статті 28 Цивільного процесуального кодексу України, частина 1 статті 184 Цивільного процесуального кодексу України).

Вимоги до позову

Такий позов повинен бути складений відповідно до встановлених законодавством вимог та містити:

 1. найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 3. зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
 4. зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 5. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 6. відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 7. відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 8. перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 9. попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
 10. підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору (стаття 175 Цивільний процесуальний кодекс).

До позовної заяви позивач повинен надати її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів) (стаття 177 Цивільний процесуальний кодекс).

Виконання судового рішення, винесено судами України

Усі звернення про стягнення аліментів на дитину або утримання на іншого члена сім'ї та інші документи на виконання Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. в Україні надсилаються для передачі за кордон або з-за кордону через Міністерство юстиції України.

Якщо позивач проживає на території України, звернення про стягнення аліментів на дитину або утримання на іншого члена сім'ї можуть направлятися до Міністерства юстиції через головні територіальні управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм Києві та Севастополі (далі - територіальні управління юстиції) (пункт 4 Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном).

Вимоги до клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів

Клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, оформлюється згідно з додатком 2 до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

Це клопотання має містити таку інформацію:

 • зазначення органу, який передає клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів та органу запитуваної держави, який приймає;
 • повне ім’я заявника, дата народження, громадянство, зазначення документу, що посвідчує особу, місце постійного проживання, посада та місце роботи;
 • повне ім’я особи, на утримання якої стягуються аліменти (якщо це не заявник), дата народження, громадянство, місце проживання;
 • повне ім'я відповідача (боржника), дата народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувачу), його адреси протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;
 • наявні відомості про фінансові та сімейні обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;
 • будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна;
 • інформація про рішення щодо стягнення аліментів.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, такі документи:

 1. копія судового рішення;
 2. довідка про те, що рішення набрало законної сили;
 3. довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
 4. довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;
 5. копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
 6. фотокартка стягувача.

Клопотання та документи, що до нього додаються, надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

Клопотання, надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів надсилається Міністерством юстиції України Органу, що приймає, відповідної Договірної Сторони протягом одного місяця від дня його надходження.

Цей строк може становити більше ніж один місяць, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.

Клопотання повертається позивачу в разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції про стягнення аліментів за кордоном та Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, з роз'ясненням причин повернення.

Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивачу.

Звернення із заявою про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном

У разі, коли відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, або коли згідно із законодавством Договірної Сторони вирішення питання здійснюється за місцем проживання відповідача, до відповідної Договірної Сторони надсилаються документи, необхідні для розгляду справи по суті.

Вимоги до заяви про стягнення аліментів

Заява про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном оформлюється згідно з додатком 1 до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. З урахуванням вимог статті 3 Конвенції про стягнення аліментів за кордоном заява чи додатки до неї повинні містити таку інформацію та документи:

 1. зазначення органу, який передає заяву про стягнення аліментів за кордоном та органу запитуваної держави, який приймає;
 2. повне ім’я заявника, дата народження, громадянство, зазначення документу, що посвідчує особу, місце постійного проживання, посада та місце роботи;
 3. 3повне ім’я особи, на утримання якої стягуються аліменти (якщо це не заявник), дата народження, громадянство, місце проживання;
 4. повне ім'я відповідача (боржника), дату народження, громадянство та, наскільки це відомо позивачу, його місця проживання протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи, фотокартку (за наявності);
 5. відомості про фінансові та сімейні обставини відповідача, у тому числі інформацію про належне йому майно;
 6. відомості про фінансові та сімейні обставини позивача (заявника), у тому числі довідку про доходи;
 7. засвідчену копію документа, що підтверджує ступінь родинних зв'язків між відповідачем та особою, на користь якої вимагаються аліменти (наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду про встановлення батьківства тощо);
 8. фотокартку позивача;
 9. будь-яку іншу інформацію, що може сприяти встановленню місцезнаходження відповідача (боржника) чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна;
 10. нотаріально засвідчене доручення, яке уповноважує орган, що приймає, відповідної Договірної Сторони діяти від імені позивача, або інформацію про будь-яку іншу особу, уповноважену діяти від імені позивача.

Заява і документи, що до неї додаються, надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову Договірної Сторони, на території якої пропонується стягнути аліменти.

Заява надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Міністерство юстиції надсилає заяву органу, що приймає, відповідної Договірної Сторони протягом місяця від дня її надходження.

Цей строк може становити більше ніж один місяць, якщо для звернення за кордон необхідно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення заяви.

Заява повертається ініціатору звернення (заявнику) у разі, якщо вона не відповідає вимогам Конвенції про стягнення аліментів за кордоном та Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, з роз'ясненням причин повернення.

Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду заяви.

Перелік і зразки необхідних документів